Vattentankar i Kenya startades som ett privat projekt 2004, men drivs sedan 2006 caritas kopiasom hjälpprojekt inom Caritas i Lund. Caritas är Katolska kyrkans internationella biståndsorganisation.

I Mutomo, en liten stad i en torr trakt ca 30 mil sydost om Nairobi, byggs bostadshus med tillhörande vattentank för att samla upp regnvatten från hustaket. På så sätt får fattiga familjer, ofta ensamstående kvinnor med många barn, en bättre bostadsstandard och färskvatten i hemmet. Barnen kan därför gå i skolan i stället för att bära vatten hela dagen.

Hittills (januari 2019) har 259 hus med tankar byggts. Familjerna undervisas i en metod för desinfektion av vatten för att motverka maginfektioner. En sjuksköterska förmedlar kunskap om familjeplanering. I det aktuella området råder extrem fattigdom varför familjerna inte kan klara den investering som ett hus med vattentank, ca 23 000 svenska kronor, skulle innebära. Hittills har projektet inte haft några kostnader för administration i Sverige.

Du kan stödja projektet genom att sätta in pengar på bankgiro 5353-1224.

Små såväl som stora gåvor är välkomna och mottas tacksamt!