Vattentankar i Kenya startades som ett privat projekt 2004, men drivs sedan 2006 som projekt inom St.Thomas Församlings Caritasgrupp i Lund.

Projektet stöttar speciellt utsatta familjer utan hus och vattentillgång i området kring Mutomo, en liten stad i ett torrt område ca 30 mil sydost om Nairobi. Till familjer, oftast bestående av ensamstående kvinnor med många små barn, byggs små bostadshus med tillhörande vattentank för att samla upp regnvatten från hustaket.

Hittills (januari 2023) har 333 hus med tankar byggts. Våra medarbetare stöttar även kvinnorna med rådgivning, guidar kring alternativa försörjningsmöjligheter, utbildar i vatten och sanitet samt erbjuder   familjeplanering. I det aktuella området råder uttalad fattigdom varför familjerna inte på något sätt kan klara den investering som ett hus med vattentank, ca 20 000 svenska kronor, innebär. Hittills har projektet inte haft några kostnader för administration i Sverige.

Du kan stödja projektet genom att sätta in pengar på bankgiro 5353-1224.

Små såväl som stora gåvor är välkomna och mottas tacksamt!