Vattentankar verksamhetsberättelse 2021                    

På grund av fortsatt coronaviruspandemi har det tyvärr inte varit möjligt att resa till Mutomo. Vi har erhållit regelbundna rapporter under året och haft regelbunden kontakt. Genomgång av årets arbete genomfördes via videomöte där Remmy, Mary och Frank, Malin samt undertecknad deltog. 

Under 2021 har totalt 21 familjer stöttats med vattentank och hus.

Samtliga vattentankar har byggts då marken vid husen varit stabil och det har funnits tillgång till rätt typ av tegelsten.  Till tankarna behövs en speciell typ av tegelsten för att undvika sprickbildning, vilken produceras med råmaterial från en flodbädd i ett närliggande område. Till själva huset används lokalt producerat tegel. För varje bygge har lokal arbetskraft anlitats tillsammans med våra utbildade byggare. Vi har även detta år avstått ifrån att putsa hus och tankar, dels för att dra ned på kostnaderna, dels för att husen skall smälta in mer bland de omgivande husen.

Urvalet av familjer har skett enligt projektets riktlinjer och består främst av ensamstående mödrar eller mor/farmödrar med flera mindre barn eller av helt föräldralösa barn. I rapportering från Mutomo har vi fått detaljerad beskrivning av samtliga familjer inklusive bilder av de gamla och nya bostäderna. 

Vid genomgång av ekonomi och redovisning vi fann vi inga anmärkningar.  Ett hus kostade detta året i snitt 18 500 svenska kronor vilket är mindre än tidigare år. Prissänkningen beror delvis på minskad kostnad för för puts och färg men även relativ god tillgång till material där priser kunnat pressas samt att byggen skett under perioder då vägar varit farbara vilket gett minskade transportkostnader. 

Totalt har nu 310 hus byggts i projektet. 

Vi är tacksamma för alla donationer och gåvor till projektet under året och ser fram emot att kunna stöttat ytterligare familjer under 2022.

Lund januari 2021
Anna Stjärne Aspelund

Patricia – The family has five members, four children and mother who is a widow. Her husband died out of an accident in June this year. Three children are in primary school and the last born has not yet joined the school.
Kataa – A family of eight members, a single mother and seven children, three girls and four boys. The first born dropped out of school due to lack of school fees while the other six children are in primary school. The mother does casual work to feed her family
Makundi – A family of five members, two old grand mothers and three children. The children are all HIV positive. The children are in primary school. 
Winy–  A family of eight members, six children, a single and the grand mother to the children. The first two children dropped out of school at primary school level. The other four children are in primary school. The mother is the bread winner to the family and look for casual work so that she can bring food on the table.