Som vanligt gjorde jag en inspektionsresa (egen bekostnad) till Mutomo i januari 2014.

Även denna gång reste Lena Persson med för fjärde gången och Eva Neymark följde med för andra gången. Dessa två vänner arbetar mycket för och samlar pengar till vattentanksprojektet.

Vattentankar i Kenya går nu in i sitt 11:e verksamhetsår och totalt har 138 vattentankar byggts. Under 2013 hade 7 hus med tillhörande vattentank byggts.

Även detta år hade byggena gjorts till ensamstående kvinnor med många barn, i snitt sex barn, vilka hade bott i de eländigaste hyddor. Fem av kvinnorna var HIV positiva. Samtliga kvinnor accepterade med glädje förslagen av syster Mary om sterilisering eller p-stavsinplantation. Mary kommer att hjälpa dessa kvinnor med det praktiska som kan behövas.

Vid inspektion av husen och vattentankarna fann vi att vattenrännorna på flera hus var felmonterade, så att stor del av regnvattnet skulle rinna utanför vid störtregn. Felet ska lätt kunna åtgärdas. Den ekonomiska redovisningen av syster Mary var oklanderligt genomförd. I snitt hade hus plus vattentank kostat 14.400 svenska kronor. Detta år hade bara 13 familjer försörjts med mat i form av majs och bönor. Dock framkom att alla 30 familjer som hämtat mat under 2012 fortfarande var i behov av hjälp. Tyvärr har inte pengarna räckt till flera.

Karin Norlin