Inspektionsresan för 2019 gjordes i januari 2020, även detta år tillsammans med Malin Wennström och som tidigare på egen bekostan.

Under året har tio hus och tankar byggts. Anledningen till det något mindre antalet är att vår lokala medarbetare Remmys son blev sjuk och avled i oktober efter ett par månaders sjukhusvistelse.

SONY DSC

I år har vi inte putsat och målat hela husen, dels för att dra ned på kostnader men även för att smälta in mer bland omgivande byggnader. I de fall underlaget tillåtit har vi byggt tanken och i de fall det funnits risk för sättningar i jorden har vi använt plasttankar där storleken anpassats i förhållande till familjens storlek. Ventilationen i husen har förbättrats genom två ventiler i varje rum. Som tidigare leds byggarbetet av två utbildade byggarbetare och två eller tre lokala arbetare har anställts per byggplats. Samtliga 10 familjer besöktes och vi fann inga anmärkningar vare sig på byggnationer eller val av familjer.

Urvalet av familjer har under året gått efter de mer formaliserade riktlinjer för urval och bedömning som utarbetades förra året. Åtta av familjerna bestod av ensamstående mödrar eller mor/farmödrar med flera yngre barn och två av familjerna bestod av helt föräldralösa barn. För att öka delaktighet och självkänsla har familjerna bidragit till byggarbetet efter förmåga. Vissa av kvinnorna har bidragit med den småsingel de tillverkar för hand och där det funnits tonårspojkarna har de varit med som arbetskraft under själva byggarbetet. Som tidigare har de flesta familjer identifierats av ”Village Chief”, lokala socialarbetare eller skolan. Flera av kvinnorna har kontakt med sjukvården på grund av att de står på behandling mot HIV.

SONY DSCNytt för i år är att barnen i familjerna fick var sitt moringaträd att plantera och ta ansvar för. Moringaträd kallas ofta för mirakelträd där bladen och fröna kan användas som en viktig näringskälla i områden där mat är en bristvara. Bladen innehåller sju gånger så mycket C-vitamin som apelsiner, fyra gånger så mycket A-vitamin som morötter, fyra gånger så mycket kalcium som mjölk, tre gånger så mycket kalium som bananer, dubbelt så mycket protein som yoghurt. Redan det första året växer trädet tre till fyra meter och bär snart frukt. Trädplantering är också en viktig komponent i kampen mot klimatförändringar. Moringatröd är numera relativt känt i Mutomo och barnen lär sig kring trädplantering i skolorna. 
Regnen har detta året varit gynnsamma och de flesta familjerna har majs och bönor att skörda från sina små åkrar.

90H5Srp+SFqAFlbok41Wiw
Familjerna vi stöttar har inte råd med madrasser varför vi som tidigare även bidrog med det tillsammans med de kläder som donerats från Sverige.

Genom att använda den karta vi gjort med hjälp av Tomas Wennström har vi nu en mer tydlig blid över var tankar och hus är belägna. På bilden nedan ses de 10 tankar och hus som byggts under 2019 i rött.

Genomgång av ekonomin och redovisning tog en dag i anspråk och vi fann inga anmärkningar.  Ett hus kostade detta året 22 500 kr. Datorn som införskaffades förra året används för ekonomisk redovisning och projektet har nu ett mycket litet kontor i Mutomo. Totalt har 269 hus byggts i projektet.

Vi är mycket tacksamma för donationer under året och ser fram emot 2020 med tillförsikt.

Anna Stjärne Aspelund
Lund 26 januari 2020

SONY DSCFamiljen på bilden består här av en ensamstående mamma utan fast inkomst med ansvar för  sju barn och två barnbarn. De står framför det gamla huset som rasade i samband med en brand när flickan som nu är 12 (ej på bild) år var ensam hemma med sina småsyskon.

mutomo2019
Hus och tankar som byggts 2019