Vattentankar verksamhetsberättelse 2020                                      Lund februari 2021

På grund av pågående coronaviruspandemi har det tyvärr inte varit möjligt att resa till Mutomo men vi har erhållit regelbundna rapporter under året. Genomgång av årets arbete genomfördes via videomöte där Remmy, Mary och Frank och Malin Wennström deltog. 

Under året har 20 vattentankar och hus byggts. Samtliga vattentankar har byggts då marken vid husen varit stabil.  Till ett par hus har så kallade ”interlocking bricks” använts, dessa produceras lokalt och ingår i ett systerprojekt i Mutomo. Kostnaden för detta tegel är något högre men man kan i gengäld använda mindre cement. För övriga hus har vi, som tidigare, använt lokalt producerad tegel i största möjliga utsträckning. För varje bygge har lokal arbetskraft anlitats för att arbetat tillsammans med våra utbildade byggare. Vi har avstått ifrån att putsa hus och tankar, dels för att dra ned på kostnaderna och dels för att husen skall smälta in mer bland de omgivande husen.

Urvalet av familjer har skett enligt projektets riktlinjer och består av ensamstående mödrar med flera mindre barn eller av föräldralösa barn. I rapportering från Mutomo har vi fått en detaljerad beskrivning av samtliga familjer inklusive bilder av familjerna framför de gamla och nya bostäderna. Rapporter publiceras även på hemsidan under aktuellt.

Vid genomgång av ekonomi och redovisning vi fann vi inga anmärkningar.  Ett hus kostade detta året mellan 19 000 och 22 000 kronor beroende på hur långt ifrån huvudorten bygget skett. Totalt har nu 289 hus byggts i projektet. 

Vi är mycket tacksamma för donationer under året och ser fram emot 2021. 

Anna Stjärne Aspelund

Mumbe är ensamstående mor till fyra barn.

Kanini är ensamstående mor med sju barn, här framför tidigare bostaden samt det nya huset med tank som byggts till höger