bild 2012 kopiaAndra veckan i januari besökte jag Mutomo tillsammans med en väninna för den årliga kontrollen (som vanligt på egen bekostnad). Det gångna året har projektet haft två nya koordinatorer eftersom samarbetet med den förre koordinatorn kärvade. De nya medarbetarna känner jag sedan tio år tillbaka. Remmy var chef på laboratoriet på sjukhuset men nu pensionerad sedan två år. Mary arbetar som sjuksköterska på sjukhuset och förestår  ”Home care team” Hon känner genom sitt arbete till många fattiga bland de sjuka som hon besöker.

Man hade byggt 18 vattentankar det gångna året, varav en var en 50 kubikmeters tank vid en skola. Sex av familjerna hade också fått ett bostadshus. De hade tidigare levat under extremt dåliga förhållanden som till och med Mary och Remmy aldrig hade sett tidigare trots att de levat på  denna fattiga landsbygd hela livet. Till dessa familjer ska sängar och madrasser skaffas. Vi beslutade också att bygga latriner till dessa familjer. Remmy hade låtit putsa boningshusen såväl inne som ute och målat dem vita. Allt såg väldigt prydligt och fint ut, så även om putsen var onödig av hållfasthetsskäl så får man fortsätta så eftersom merkostnaden bara var cirka 800 kronor. Hittills har totalt 116 vattentankar byggts.

Vattentankarna har kostat i snitt ungefär 5000 svenska kronor och hus med tank kostade cirka 15.000 kronor. Arbetarna har haft motsvarande 300 kronor i veckan och fyra man bygger en tank på en vecka.

Torkan har varit svår det gångna året och svälten är utbredd i denna trakt. ensamstaende kopiaLivsmedelspriserna har stigit då man bl.a. får importera majs från Tanzania. Ett kilo majs kostar nästan 4 kronor och bönor kostar 6.50 kr/ kilo. Alla familjer som man hade byggt till hade fått sig tilldelat majs och bönor hela hösten. Tills vidare måste matutdelningen fortsättas. Flera av familjerna består av ensamstående mödrar med många barn. Syster Mary är katolik men en klok kvinna som inser att preventivmetoder måste användas och försöker övertala kvinnorna att ta p-piller eller få p-injektioner var 3:e månad. Detta är subventionerat av staten och är mycket billigt.

Södervidinge i februari 2012

Karin Norlin