Under andra veckan i januari 2017 inspekterades alla vattentankar och hus byggda under 2016. Jag reste som ny ordförande för projektet med Malin Wenström medföljare. Som tidigare betalade vi själva resa och omkostnader.
Under 2016 har 16 vattentankar och hus byggts. Antalet blev färre än förra året delvis beroende på brist på vatten men även då vi under första halvåret hade en mindre budget. Under sommaren och hösten har vi mycket glädjande fått donationer både från Tetra Laval, Volvoanställdas U-hjälpsförening och Beachvolleybollveckan i Böda liksom från många privatpersoner och trogna givare.

Vi fann inga anmärkningar på byggda hus och tankar. Hängrännor i UV-beständig plast har använts istället för plåt vilka är lättare att montera och underhålla. Tegel produceras och köps lokalt i det område där tanken och husen byggs. Projektet använder 7 speciellt utbildade byggarbetare. För varje bygge leder två av dessa arbetet samt anställer två lokala medhjälpare i syfte att ge arbetstillfällen lokalt och sprida kunskap i byggteknik. Familjerna får instruktioner i underhåll och rengöring av tanken samt vattenrening.  Madrasser till varje hus delades ut vid vår inspektion.

Liksom tidigare består hushållen oftast av ensamstående kvinnor med många minderåriga barn, ofta 5-8 barn men ibland så många som 12 stycken. Vi vill nå de familjer som har det allra sämst. Mary arbetar som sjuksköterska med hemsjukvård och utbildning kring hälsa i byarna vilket gör att hon har mycket god lokal kännedom. Detta året har flera hus byggts efter förfrågan från det lokala byrådet när byn identifierat en familj som inte klarar sig, en mormor som ensam tar hand om sina barnbarn eller en kvinna med flera barn där maken dött eller givit sig av.

Bymedlemmarna har då också gått samman och gjort vägen farbar för transport DSC_0764av byggmaterial. Remmy Kamya koordinerar byggprocessen sedan flera år, till sin hjälp har han sin brorson Frank som blivit allt mer involverad i projektet de senaste två åren. Mary håller i familjeplaneringsrådgivning, vilket resulterat av att nära 100% av de fertila kvinnorna i hushållen använder preventivmedel.

På grund av endast sporadiska regn under regnperioden råder nu torka vilket ger mycket små eller obefintliga skördar av basgrödorna hirs och majs, 31 familjer har stöttats med mat och utsäde. På grund av torkan ökar avståndet till vatten dramatiskt och för en familj utan vattentank går merparten av dygnet åt till vattenhämtning.

Vattentankar och hus ligger nu långt från huvudorten Mutomo, vägarna är mycket dåliga DSC_0878vilket komplicerar transporter. Torkan har gjort att även vatten för cementblandning etc måste transporteras från Mutomo, vilket enkel väg kan ta 2-3 timmar. Detta innebär ökade byggkostnader. Kostnaden för en vattentank och ett hus är nu 22 100 kronor vilket är 6,8% högre jämfört med förra året. Genomgång av projektets ekonomi tog en dag i anspråk och allt stämde perfekt. Totalt antal vattentankar och hus är nu 222.

19 januari 2017

Anna Stjärne Aspelund