Den årliga inspektionsrundan till Mutomo (som vanligt på egen bekostnad) skedde under andra veckan i januari. Medföljande för sjätte gången var Lena Persson. Även infektionsläkaren Anna Stjärne Aspelund som tidigare arbetat vid sjukhuset för Rotarys läkarbank följde med på den 45 mil långa rundresan.Vi såg 27 av de 44 hus med vattentank som byggts under 2015. Det stora antalet detta år beror på donationer från Tetra Laval och Volvoanställdas U-hjälpsförening, men förstås också på bidrag från många enskilda personer. De flesta vattentankar var i stort sett fyllda med vatten eftersom november- decemberregnen varit mycket rikliga. Detta syntes också på de gröna majsfälten.

Vi fann inga större anmärkningar på byggnaderna. Under året har majs och bönor delats ut varannan vecka till cirka 30 familjer. Ett stort antal har fått hjälp att köpa utsäde. Många madrasser hade levererats så att en del familjer slipper ligga på cementgolvet.

Under året har en av motorcyklarna blivit påkörd av en lastbil. Turligtnog kastades motorcykelföraren av och var i princip oskadd. Motorcykeln blev emellertid totalförstörd. Lastbilsföraren blev åtalad och fick böter. Hans trafikförsäkring betalade oss ersättning, men vi fick trots det en merkostnad för anskaffning av ny motorcykel.
Byggena ligger nu längre bort från huvudorten Mutomo varför kostnaderna för frakt gått upp. Periodvis har det varit svårt att få tag på tegelsten som också blivit dyrare, då det pågår en formidabel byggboom i staden. Kostnaden för hus plus vattentank har varit 20 700 sek jämfört med 16 400 sek året dessförinnan. Genomgången av projektets ekonomi tog en dag i anspråk. Allt var i perfekt ordning. Totala antalet vattentankar med hus är nu 206.

 

Södervidinge 25 januari 2016

Karin Norlin