SONY DSCInspektionsresa för 2017 gjordes andra veckan i januari tillsammans med Malin Wennström. Under året har torkan varit ett stort problem med i princip uteblivna regn, både i april och november. Ytterst lite har kunnat skördas från familjernas odlingar. Majs är känsligare för torka jämfört med hirs och greengrams men trots att de flesta familjerna försökt satsa på tåligare grödor så står fälten nu tomma. Med de få häftiga regn som trots allt kommit har tankarna fyllts till viss del och familjerna sluppit hämta hushållsvatten för en tid.

Under året har sjutton hus byggts och ytterligare sex är under konstruktion. Vi besökte samtliga familjer och kunde konstatera att alla familjerna varit i akut behov av hjälp och att urvalet skett med största omsorg och efter noggrant förarbete.  Som tidigare var det nästan uteslutande ensamstående kvinnor med flera minderåriga barn. I princip alla familjerna hade identifierats av det lokala byrådet och/eller de lokala hälsoarbetarna.

Beslut om bygge sker alltid efter bedömning av våra medarbetare. Syster Mary är även utbildad familjerådgivare och samtalsterapeut. Marys stödjande och rådgivande samtal betyder mycket för kvinnorna som ofta varit ensamma och utsatta under lång tid. Remmy är som tidigare ansvarig för byggprocessen och även Frank är nu fullt involverad i projektet. Frank har en oerhörd förmåga att få kontakt med familjerna och är den som samordnar det löpande arbete kring byggena. Han har även utbildning inom socialt arbete och kan på ett mycket pedagogiskt sätt förmedla kunskap kring praktisk hantering av tanken och vattnet. Frank beskriver så bra hur kvinnorna upplever att de med tanken och huset får möjlighet att komma på fötter och hur det ger kraft att orka kämpa för en bättre framtid för sin familj.

fullsizeoutput_2e65

I varje hushåll inspekterade vi tank, hus, hängrännor och att instruktioner kring handhavande och rengöring är givna. Alla hus och tankar var i gott skick och de hängrännor i plast vi började med förra året fungerar bra. Nytt för i år är att vi fått hjälp av Tomas Wennström med att påbörja en karta över området vi täcker. Vi kunde därigenom börja markera var vattentankar och hus byggts.

Genom en specifik donation kunde 15 hushåll förses med sollampor. Framför allt till för de med större barn som behöver studera på kvällarna. I nuläget använder de som har råd små lysdioder som monteras på batterier se bild nedan. De donerade lampornas solpanel kan även användas till att ladda mobiltelefoner vilket ger kvinnorna en möjlighet till inkomst.
En specifik donation tillät även att de kvinnor som var i mest akut behov av hjälp kunde få två getter var.

Genomgång av ekonomin tog en dag i anspråk och allt stämde. Kostnaden 2017 för en vattentank med tillhörande hus var 22 200 SEK. Totalt är nu 239 vattentankar och hus byggda. Över tio familjer finns på väntelista och byggen prioriteras efter hur allvarlig familjens situationen är.

Lund januari 2018
Anna Stjärne AspelundIMG_5151Ensamstående Youmbua 29 år med fem barn från 1 till 8 år, huset de tidigare bodde i till höger i bilden.

Vid byggena anlitar vi även lokala arbetare för att sprida kunskap i byggteknik.

SONY DSC

Frank är den stora favoriten bland barnen i familjerna.

Muoka 15 demonstrerar hur han läser läxor på kvällarna, han drömmer om att läsa vidare på universitet och få en bra utbildning. Den enda lysdiod de har användas även som vägglampa. Malin visar hur de donerade sollamporna fungerar.