Inspektionsresan för 2018 gjordes i januari 2019, även detta år tillsammans med Malin Wennström och som tidigare på egen bekostan.

Under året har 17 hus och tankar byggts och 3 är under konstruktion. Nytt för i år är att vi har använt plasttankar istället för de byggda tankarna. Detta beror på att vi detta året inte kunde få tag på den sand och det tegel som krävs för att tanken ska hålla tillräckligt hög kvalité. Kostnaden för plasttankarna blev tyvärr något högre jämfört med de byggda tankarna. Inför kommande år avser vi återgå till de byggda tankarna i de fall det är möjligt. Vi avser även dra ned på kostnaderna för huset genom att ej putsa och måla väggarna. Som tidigare leds byggarbetet av två utbildade byggarbetare och minst två lokala arbetare anställs. Samtliga 20 familjer besöktes och vi fann inga anmärkningar vare sig på byggnationer eller val av familjer.

Version 2Under året har arbetet att förankra vårt stöd till nödställda familjer inneburet nära samarbete med ”village chiefs” och byråd. Även om identifiering av familjer kan ske på annat sätt än genom byrådet så är det viktigt att involvera dem för att få acceptans och stöd för vårt arbete. Inför beslut om stöd görs en bedömning av familjens situation utav två av våra tre medarbetare i Mutomo. Vi har detta året utarbetat mer formaliserade riktlinjer för urval och bedömning vilka även inkluderar medverkan från familjerna efter förmåga. Som tidigare består familjerna av ensamstående kvinnor med ansvar för flera små barn. Som motprestation och för att öka delaktigheten bidrar byn/familjen med att förbereda vägen och konstruera en latrin. Familjerna förväntas även bidra till själva byggnationen i den mån de har möjlighet.

Regnen i november uteblev i princip och det finns mycket lite att skörda. I området öst om Mutomo bidrar även gränsoroligheter till den svåra situationen. Våldtäkt av minderåriga och tonårsgraviditeter är ett stort problem. I ett annat område mer västerut har vi flera familjer där kvinnan ingår i HIV-behandlingsprogram.

Genom att använda den karta vi med hjälp av Tomas Wennström påbörjade förra året
har vi nu en mer tydlig blid över var tankar och hus är belägna. På bilden längst ner på sidan ses de 20 tankar och hus som byggts under 2018 i rött.

Till de familjer som har störst behov donerades även en solpanel och lampa dels för läxläsning med även en möjlighet till inkomst genom laddning av mobiltelefoner. För en laddning kan kvinnorna ta 2 kronor betalt, vilket är ungefär det kvinnorna får när de säljer en 20 litersdunk vatten som burits många kilometer. Detta skall jämföras med att majs kostar ca 6 kr per kg och bönor kostar ca 8 kr per kg.

Vi är mycket tacksamma för donationer under året både från Tetra Laval, Volvoanställdas utvecklingshjälp, Böda Beachvolleyboll liksom donationer från många mindre grupper och privatpersoner.

Genomgång av ekonomin och redovisning tog en dag i anspråk.  Ett hus kostade detta året 24 800 kr vilket beror på att plasttankarna var något dyrare men även på en sämre växelkurs för den svenska kronan. En dator har införskaffats för förbättrad redovisning, dokumentation och kommunikation. Totalt har nu 259 hus byggts i projektet.

Lund, 5 februari 2019
Anna Stjärne Aspelund

IMG_0160
Mary med farmor Kambua som tar hand om sina fem barnbarn.
fullsizeoutput_3cd7
Mormor Ndina som tar hand sju föräldralösa barnbarn.
mutomo2018
De 20 tankar och hus som byggts under 2018 i rött