IMG_0005 kopiaFörsta veckan i januari 2013 besökte jag Mutomo (som alltid på egen bekostnad) tillsammans med en väninna, Lena Persson, som tidigare varit med två gånger. Tillsammans med koordinatorerna Mary och Remmy besökte vi 15 familjer som fått hus och vattentank byggda under det gångna året samt en grundskola som fått en stor tank. Dessutom besökte vi ytterligare två familjer som hade valts ut av syster Mary för att få hus byggda snarast möjligt. Det fanns vatten i alla tankarna. Av de 17 familjer vi besökte var 16 ensamstående kvinnor med i medeltal 6 barn (1-11 barn), oftast med olika fäder.

Familjeplaneringsprogrammet, som syster Mary står för, hade hjälpt 16 kvinnor att antingen starta p-injektioner var 3:e månad (ges gratis) alternativt steriliseras. Kvinnorna efterfrågar själva p-metod och steriliseringarna göres med titthålskirurgi vid ett mottagningsbesök över dagen på en statlig dispensär och det är helt gratis.
30 familjer har fått hämta majs och bönor varannan vecka och kostnaden för detta har varit totalt 28 000 SEK. Dessa ensamstående kvinnor har således fått mat till barnen och behöver inte sälja sig för att skaffa pengar till mat.

Sängar och madrasser hade givits till de mest behövande. Vi har också börjat bygga latriner i närheten av bostadshusen. Priset för ett hus plus vattentank har det gångna året varit cirka 15 000 SEK och den stora tanken vid skolan kostade 12 500 SEK.

En dag ägnades åt genomgång av ekonomin. Samtliga fakturor fanns i original och i perfekt ordning. Överförda pengar via banken motsvarades helt av de kostnader syster Mary redovisade. Och inget annat hade varit att vänta eftersom det är en noggrann sjuksköterska som håller i ekonomin.

En solskenshistoria till sist: ett par understödjande damer i Sverige hade skickat med 2 DSC05675 kopia500 kr för att ge stöd av något slag till någon behövande. En ensamstående kvinna, Patricia, ville så gärna öppna frisersalong varför Remmy i Nairobi inhandlade torkhuv samt andra attiraljer som Patricia listat. Hon skulle hyra in sig hos en annan frisörska för 150 SEK i månaden. Patricia var strålande glad och kommer i framtiden inte att behöva hämta majs och bönor vid vår utskänkning.

Södervidinge i februari 2013
Karin Norlin