tank kopia

I februari 2008 var jag på fem dagars inspektion i Mutomo (naturligtvis helt på egen bekostnad). Ingenting av oroligheterna i landet efter presidentvalet i december 2007 hade märkts av i den del av landet där vattentanksbyggandet sker.

Under det gångna året hade 15 hus med plåttak med intilliggande vattentank byggts för enskilda familjer. Dessutom hade 6 stora tankar, den största på 46 kubikmeter, byggts intill redan befintliga kyrkor med mycket stora tak. Från dessa tankar kan flera familjer hämta vatten. Jag besökte flertalet av dessa familjer och församlingar och överallt uttryckte man sin stora tacksamhet över att ha fått färskvatten  hemma eller på nära håll.

Koordinatorn William Nyamai visade den exemplariskt förda kassaboken och kvitton på cement, virke, korrugerad plåt m.m. företeddes. William hade avslöjat att leverantören av virke hade angivit ett för högt mått på längden av virke än vad man sedan funnit vid kontrollmätning. Han hade därför nu bytt leverantör. William hade också slutat att köpa färdiga takrännor (tillverkade på fabrik i Mombasa) och fick nu rännorna tillverkade av två plåtslagare lokalt i staden.

För närvarande är åtta personer mer eller mindre ständigt sysselsatta med arbetet att bygga hus och tankar. Vid torrperioder som kan vara flera veckor kan man emellertid inte tillverka tegelsten och arbetet måste då ligga nere. Kostnaderna för mat har stigit mycket i landet. Vi beslöt därför att höja veckolönen för en arbetare från 100 kronor till 200 kronor.

Karin Norlin
Februari 2008