Första veckan i januari reste Lena Persson med mig för femte gången för att inspektera vad som hade byggts under 2014. Eftersom Vattentankar i Kenya i augusti hade mottagit en donation från Tetra Laval på c:a 1,4 miljoner kronor hade fler tankar än vanligt kunnat byggas. Totalt hade 20 hus med vattentank byggts från denna donation. Fyra ytterligare tankar, huvudsakligen skänkta av Volvoanställdas U-hjälpsförening, hade också uppförts. 16 arbetare har varit anställda för en lön av cirka 2 000 kronor i månaden. Det är glädjande att tänka på att 16 familjer genom detta får sin försörjning. Med den byggtakt man har hållit räknar vi med att 60 hus med vattentank ska kunna uppföras innevarande år.

Vi åkte runt och såg 23 av de 24 hus med vattentankar som byggts. Som vanligt var det mest ensamstående kvinnor med många barn som flyttat in. I dessa familjer var elva människor HIV positiva och hade spårats av syster Mary som är sjukhusets hemvårdande sjuksköterska och som därigenom träffar de allra fattigaste. Syster Mary diskuterar alltid familjeplanering med kvinnor som hon möter. 18 kvinnor av 24 hade gått in i familjeplaneringsprogrammet och för det mesta fått en hormonstav inopererad i överarmen vilket hindrar graviditet under fem år. Andra hade blivit steriliserade. Båda åtgärderna är gratis. Omkring 30 familjer hämtar regelbundet mat i form av majs och bönor och vår förhoppning är att kvinnorna på detta sätt ska slippa sälja sig till män. Under förra året hade cirka 50 familjer fått utsäde för att kunna producera egen mat. Vår koordinator Remmy har försökt påverka familjerna så att de sår hirs som är tåligare mot torka i stället för majs. Regnen hade varit rikliga i november men alltför kortvariga varför majsfälten på flera ställen var intorkade.

Vid besöket kontrollerade vi bokföringen som var perfekt hållen. Ett hus med vattentank hade det gångna året kostat 16 400 kronor vilket är 12% högre än under 2013. Detta är helt acceptabelt då såväl material som transporter har blivit dyrare. Två motorcyklar hade införskaffats då området inom vilket vi bygger har en radie av fyra mil. Motorcyklarna kommer förstås att säljas den dag de inte behövs. Totalt har nu 162 hus med vattentank byggts.

 

Karin Norlin