I januari 2009 var jag åter i Mutomo under fem dagar för att bese de 20 vattentankar som byggts under 2008. Som vanligt stod jag personligen för kostnaderna med flyg, uppehälle och rundresa i landet.

Av de nya tankarna var 12 gjorda för enskilda familjer som då också fått ett nybyggt hus. Några vattentankar kontrollmättes och deras volym var cirka 15 kubikmeter, vilket är det avsedda måttet. Som vanligt fanns det många barn i dessa familjer. Det högsta antal jag räknade till var nio. – Hos någon familj fann jag att koordinatorn hade glömt att informera om desinfektion av vattnet i pet flaskor.

Under 2008 hade åtta stora vattentankar (cirka 50 kubikmeter) byggts intill redan existerande byggnader med stora tak. Av dessa var två kyrkor och sex skolor. Koordinatorn William hade bedömt att fler människor kunde få vatten från dessa stora, gemensamma tankar. Byinnevånarna fick nu visserligen gå kanske  0,5 – 1,5 km för att hämta vatten, men jämfört med tidigare promenader på minst tio gånger så långt till vattendammen kändes vägen nu tydligen ändå kort. Beslutet av William att bygga stora tankar förefaller klokt och han uppmanades att fortsätta så.

Vid nästan alla skolor hade föräldrar samlats, ibland upp till 30-40 människor. Dessa hade ofta både egenhändigt och med egna pengar byggt skolan, vilket är beundransvärt av dessa fattiga människor. Det visar hur angeläget de ser på utbildning av sina barn. Skolor byggs nämligen varken av stat eller kommun trots att alla barn enligt lag ska ha fri grundskola. De skolor vi såg hade 200-300 barn, men ofta bara bänkar för 50 stycken.

Det blev fina möten med föräldrarna. Först höll byäldsten tal  och hälsade välkommen, sedan talade ordföranden i föräldraföreningen och sedan biträdande ”chief” i området. Det längsta talet hölls av mig, även om William som tolkade till kikamba efter några gånger var självgående och tog över. Föreläsningarna handlade om desinfektion av vattnet i Coca-Cola  petflaskor, vilket beskrevs detaljrikt. William lovade leverera flera tomma flaskor till varje familj.

Familjeplanering ägnades en lång stund. P-piller är subventionerade och William kan hjälpa till att skaffa. En man i församlingen sa att han inte tänkte gå med på familjeplanering förrän han fått åtminstone en pojke. Jag och William svarade att ibland kunde kanske 6-7 flickor födas i sträck och ingen pojke kom och så stod familjen där med många barn som maten inte räckte till. Och så kom vi in på att tala om att  flickor och pojkar, kvinnor och män, har lika värde i dagens moderna samhälle. Vid en skola hade man slaktat en get och bjöd runt till alla. Ris och coca-cola ingick i måltiden.

En halv dag gick åt för kontroll av räkenskaperna. Varje originalfaktura på cement, takrännor, timmer m.m. är sparad för varje vattentank. Det gångna året har såväl material som transporter gått upp mycket i pris. Räkenskaperna stämde exakt, då utläggen för byggena motsvarades av vad som tagits ut från banken. Räknat på priset för året kostar nu en liten tank tillsamman med hus 5 250 svenska kronor och en stor tank 7 750 kronor. Totalt har det nu byggts 83 vattentankar i projektet.

 

Karin Norlin
Januari 2009